Click here to see the table of contents

Greetings from Schiphol Airport


Just a short travelogue while I await my flight to London, to update you on my adventures so far...

I have had an incredible two weeks exploring Holland. Catching up with family I haven't seen in almost 7 years including my 90 year old Oma (Grandma) who is doing amazingly well. I have met up with friends - and some internet friends I haven't met in real life before which was great - I even had a meal with an internet macro pal in a zolder (an authentic Amsterdam gabbled house attic apartment). I have explored Amsterdam in mammoth daily walks, visited some of the quaintest historical villages such as the Zaanse Schaans, Marken and Broek in Waterland and done lots of shopping!

Although the public transport here is amazingly reliable and convenient I had a moment of excitement (scary at the time) when on my first sneltram ride, I smelled smoke and someone yelled "Brand! Brand! Der uit! Der uit!" Luckily it was only the cables that had just started to catch fire!

I have also been to the Kushi Institute where I am doing my macrobiotic courses! This is macrobiotic heaven! In fact almost all of Amsterdam is macrobiotic heaven - with many supermarket sized health food and organic stores and some lovely veggie restaurants. I have dined at the Kushi restaurant as often as possible. The food has to be tasted to be believed! The open day I attended on Saturday left me speechless and very excited for the two week course in Castle Overcinge in the middle of October. There were some very progressive lectures and free cooking class after cooking class with lots of sushi and tempura and yummy desserts to try! Last week I also had a macrobiotic lifestyle consultation with the head of the Institute, Adelbert Nelissen. I learnt so much and had new light shed onto macrobiotic theories I had been grappling with - that session was equal to two years of macro book learning - I can't imagine how much more I will learn in October and in the classes in Amsterdam in November!

I have also been fortunate enough to spend time with some very enlightened folk who have deepened my spiritual understanding of life!

And discovered a therapy called Guasha which is an ancient (predating the use of acupuncture needles) therapy using a special stone (made of Jade) to treat an amazingly broad menu of conditions. One of the world's leading authorities on it will be visiting Australia later this year and next year and I will try to organize some courses! It is an exciting and very useful modality for practitioners and self care.

Well now I am off to London to meet another internet buddy. Together we are off to Italy on Thursday to spend a week at Damanhur, an amazing self contained intentional spiritual community in the mountains near Turin for the Autumn Equinox celebrations and an experiential week. It has been called the NASA of the spiritual world/community!

Till next time...

Groetjes uit Amsterdam!

Follow me on my journey:

Part 2: Damanhur
Part 3: England
Part 4: Holland

View the pictures along the way:

Photo Gallery of the Journey


Read Peter Termas' Dutch translation of my Dutch adventures, which appeared in a macrobiotic magazine in the Netherlands:

Australische Ilanit geniet van Nederland

Ilanit is op rondreis in Europa en houdt achterblijvers en vrienden over de hele wered via e-mail nieuwsbrieven op de hoogte van haar ervaringen. Hier volgt de eerste nieuwsbrief die ze schreef aan het eind van haar bezoek aan Nederland.

Hallo allemaal!

Vanaf Schiphol, wachtend op mijn vlucht naar Londen, stuur ik een korte nieuwsbrief om jullie op de hoogte te brengen van mijn belevenissen tot dusver.

Ik heb net twee fantastische weken achter de rug, waarin ik Nederland heb kunnen verkennen. Ik heb familie bezocht die ik al bijna zeven jaar niet gezien had, waaronder mijn 90-jarige Oma, die nog in zeer goede doen is. Ook heb ik vrienden ontmoet, enkele van hen waren internet-vrienden, die ik nog niet eerder ‘in het echt’ gezien had, wat heel leuk was. Ik heb zelfs op een zolder-appartement gegeten bij een internet-macro-maatje. Ik heb Amsterdam verkend in dagelijkse marathon-wandelingen, bezocht alleraardigste historische dorpen als Zaanse Schans, Marken en Broek in Waterland en deed veel inkopen.

Hoewel het openbaar vervoer hier zeer betrouwbaar en comfortable is, maakte ik toch een moment van opwinding mee (en tegelijk ook angstaanjagend), toen ik tijdens mijn eerste tramrit een rookgeur opsnoof en iemand begon te roepen “Brand! Brand! Der uit! Der uit!” Gelukkig waren het alleen kabels die vlam hadden gevat!

Ik ben ook op het Kushi Instituut geweest, waar ik nu macrobiotische studies bij volg. Dit moet wel de macrobiotische hemel zijn! Eigenlijk is bijna heel Amsterdam voor mij de macrobiotische hemel, met veel supermarkt-grote natuurvoedingswinkels en enkele heerlijke vegetarische restaurants. Ik heb zo vaak als ik kon gegeten in de lunchroom van het Kushi Instituut. De gerechten moeten geproefd worden om het te kunnen geloven! De Open Dag die ik meemaakte op Zaterdag maakte me zowel sprakeloos als opgewonden voor de twee weken studie in Kasteel Overcinge, die midden Oktober op het programma staat. Er waren enkele zeer interessante lezingen, en – gratis – kookles na kookles met veel sushi, tempura en heerlijke desserts om te proeven!

Vorige week had ik een macrobiotisch leefstijl consult met het hoofd van het Instituut, waar ik zoveel van geleerd heb. Het liet een nieuw licht schijnen over macrobiotische theorieen waar ik al langer mee worstelde. In deze sessie leerde ik net zoveel als in twee jaar MB boekstudie! Ik kan me niet voorstellen hoeveel ik nog zal leren in oktober en in de lessen in Amsterdam in november!

Ook prijs ik mij gelukkig dat ik tijd door heb kunnen brengen met enkele zeer verlichte mensen, die mijn spirituele denken over het leven verdiept hebben.

Ik heb een therapie ontdekt, ‘Guasha’ genoemd, die zeer oud is (van voor het gebruik van acupunctuurnaalden), die gebruik maakt van een speciale steen, jade, om een heel scala van condities te behandelen. Een authoriteit op dit gebied komt later dit jaar en volgend jaar naar Australie en ik wil voor hem cursussen gaan opzetten! Het is een bijzondere en zeer bruikbare methode voor behandelaars en voor zelfbehandeling.

Nu ben ik op weg naar Londen om een ander internetmaatje te ontmoeten. Samen gaan we later deze week naar Italie, naar Damanhur, een bijzondere, zelfvoorzienende internationale spirituele gemeenschap, in de bergen bij Turijn, (www.damanhur.org), voor de mid-herfstviering en een experimentele week. Het wordt wel het NASA van de spirituele gemeenschap genoemd!

Tot de volgende nieuwsbrief …

Groetjes uit Amsterdam!

Ilanit.

Ilanit werkt als natuurgenezeres in Melbourne, Australie. Ze heeft een universitaire graad in Psychologie en Psychofysiologie en heeft Zen Shiatsu, Polariteitstherapie, Lichaamstaal, Jin Shin Do Bodymind acupressuur en Helen met volwaardig voedsel gestudeerd. Ze is betrokken bij dierenwelzijn, yoga, de spirituele weg en waarachtig holistisch leven. Ilanit leeft macrobiotisch sinds haar 16e en studeert momenteel een doctorsgraad in Holistsche voeding.

Neem als je wilt gerust contact op: Ilanit@littletree.com.au en bezoek haar website: www.littletree.com.au.


Follow me on my journey:

Part 2: Damanhur
Part 3: England
Part 4: Holland

View the pictures along the way:

Photo Gallery of the Journey


Copyright © 2002 Ilanit Tof, All Rights Reserved.